Embassy of Vietnam in Russian Federation - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga
 
Контакты