Embassy of Vietnam in Russian Federation - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Назад к списку

Bộ nội vụ LB Nga hoàn tất việc soạn thảo dự luật nhằm tạo điều kiện thuận l...

Bộ nội vụ LB Nga hoàn tất việc soạn thảo dự luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên nước ngoài ở lại nước này sau khi tốt nghiệp. Dự thảo luật cho phép cấp cho sinh viên các trường đại học hệ chính quy Giấy phép cư trú tạm thời (RVP) trong toà


n bộ thời gian học (4-6 năm) kèm miễn nghĩa vụ khai báo cư trú hàng năm thay vì cơ chế xin RVP theo quota thời hạn chỉ 3 năm hiện nay. Ngoài ra, trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp, sinh viên ra trường có quyền nộp hồ sơ xin cấp thẻ xanh (VID) theo trình tự rút gọn.