Embassy of Vietnam in Russian Federation - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Назад к списку

Chúng tôi xin gửi đến bà con Việt Nam thư của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về ...

Chúng tôi xin gửi đến bà con Việt Nam thư của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.. .

Посмотреть на Facebook