Embassy of Vietnam in Russian Federation - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Назад к списку

Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga số 364 ngày 15 tháng 6 năm 2021 mới ...

Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga số 364 ngày 15 tháng 6 năm 2021 mới được công bố, sửa đổi Nghị định số 274 ngày 18 tháng 4 năm 2020 Về các biện pháp tạm thời để điều chỉnh địa vị pháp lý của công dân nước ngoài và những người không quốc tịch ở Liên


bang Nga liên quan đến khả năng lây lan rộng của chủng coronavirus mới (COVID-19) với các nội dung chính sau:

1. Đối với công dân nước ngoài cư trú tại Liên bang Nga, tạm dừng yêu cầu bắt buộc đối với:

• đăng ký tạm trú, tạm trú hoặc thường trú tại Liên bang Nga;

• đăng ký tại nơi ở và đăng ký tại nơi ở.

Điều khoản nêu trên sẽ hết hạn sau 90 ngày kể từ ngày LB Nga khôi phục giao thông với quốc gia thường trú của công dân nước ngoài. Trong thời gian này, người nước ngoài hết hạn giấy tờ phải rời khỏi Liên bang Nga.

Cho đến ngày 30.09.2021 công dân nước ngoài trên lãnh thổ Liên bang Nga sẽ không bị trục xuất hành chính, trục xuất bắt buộc, v.v.

2. Những công dân nước ngoài nhập cảnh vào Liên bang Nga trước ngày 15/03/2020, có thể nộp đơn lên Bộ Nội vụ để giải quyết tình trạng pháp lý của mình tại Liên bang Nga trước ngày 30/09/2021. Nếu không, những người này phải rời Liên bang Nga trước 30/09/2021.

3. Đối với công dân nước ngoài ở nước ngoài đang có RVP (Giấy phép cư trú tạm thời) hoặc VID (Giấy phép cư trú thường xuyên) có giá trị từ ngày 15/03/2020:

- Không tính hết hạn RVP và VID của công dân nước ngoài trong 90 ngày kể từ ngày khôi phục giao thông với quốc gia nước ngoài có liên quan.

- Không thực hiện hủy RVP hoặc VID nếu người nước ngoài không trở lại LB Nga trong vòng 180 ngày, trước khi hết hạn 90 ngày kể từ ngày khôi phục giao thông với quốc gia nước ngoài có liên quan.

- Cấm hủy bỏ giấy phép lao động của VKS (lao động tay nghề cao) khi vắng mặt tại LB Nga quá 180 ngày.

Tất cả các quyền lợi nêu trên sẽ hết hạn sau 90 ngày kể từ ngày khôi phục giao thông với quốc gia nước ngoài có liên quan.

http://publication.pravo.... http://publication.pravo....

http://l.facebook.com/l....